Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΑ

Νοέ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa