Υποβολή αιτήματος οφειλέτη ασφαλιστικών οφειλών στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., για την αναβίωση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών α) των άρθ. 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4611/2019 -ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις- και β) του άρθ. 32 του ν.4756/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 67 του ν.4821/2021 ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις

Υποβολή αιτήματος οφειλέτη ασφαλιστικών οφειλών στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., για την αναβίωση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών α) των άρθ. 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4611/2019 -ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις- και β) του άρθ. 32 του ν.4756/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 67 του ν.4821/2021 ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa